.

Asosiy mavzular

Ўқув материаллари

  • Home
  • Ўқув материаллари

ELEKTRON RESURSLAR

Mehnat huquqi – Yuklab olish

Fuqarolik huquqi – Yuklab olish

AKT ma’lumotlari – Yuklab olish

Jinoyat huquqi – Yuklab olish

Ma’muriy huquqi va protsessual – Yuklab olish

Jinoyat prossec kodeksi – Yuklab olish

Ijro ishi –

  1. Yuklab olish
  2. Yuklab olish
  3. Yuklab olish

Konstitutsiyaviy huquq – Yuklab olish

Mehnat muhofazasi – Yuklab Olish 

Fuqarolik huquqi adabiyotlar ro’yhati  – Yuklab Olish

Saylov kodeksi – Yuklab olish

Davlat va huquq nazariyasi – Yuklab olish

Xorijiy mamlakatlar davlati va huquqi tarixi – Yuklab olish

Fuqarolik dalolatnomalarini qayd etish – Yuklab olish

Xo’jalik(tadbirkorlik huquqi – Yuklab olish

Yer huquqi – Yuklab olish

Zamonaviy davlat ish yuritish nazariyasi – Yuklab olish

Fuqarolik huquqi 2-qism(V.Topildiyev) – Yuklab olish

Ma’muriy huquq(E.Hojiyev, T.Hojiyev) – Yuklab olish

Jinoyat huquqi umumiy qism albom sxemalar – Yuklab olish

Xalqaro huquq va chizmalar va ta’riflarda(A.Saidov) – Yuklab olish

Davlat funksiyasi(M.Najimov) – Yuklab olish

Xo’jalik tadbirkorlik huquqi(F.Otaxonov) – Yuklab olish

Xo’jalik protsessual huquqi(M.Nasullayev) – Yuklab olish

Fuqarolik huquqi(R.Ro’ziyev) – Yuklab olish

Davlat hokimiyatining vakillik va o’zini o’zi boshqarish organlari – Yuklab olish

Davlat hokimiyati tizimida parlament nazariya va amaliyot muammolari – Yuklab olish

Ijro ishini yuritish(U. To’xtasheva) – Yuklab olish

Intellektual mulk huquqi(O.Oqyulova) – Yuklab olish

Ota onalik huquqidan mahrum qilishning huquqiy asoslari(M.Hayitov) – Yuklab olish

Xorijiy mamlakatlar davlati va huquqi tarixi 1 qism (H.Muhamedov) – Yuklab olish

Xorijiy mamlakatlar davlati va huquqi tarixi Yangi davr davlati – Yuklab olish

Xorijiy mamlakatlarda tabiiy resurslar huquqi(J.Xolmo’minov) – Yuklab olish